2761025511 6946551484 Κυπαρισσία
hero image
Facebook

GLADIUS PEST CONTROL
Απεντομώσεις & απολυμάσεις Κυπαρισσία

______

μυοκτονίες

 

Τρωκτικά


Ταξινόμηση: Τα τρωκτικά (Rodentia) αποτελούν τάξη των πλακουντοφόρων, αναγαλίδων θηλαστικών, η οποία περιλαμβάνει πάρα πολλά είδη. Από αυτά, τα είδη που παρουσιάζουν υγειονομικό ενδιαφέρον είναι τα λεγόμενα συμβιωτικά τρωκτικά, στα οποία υπάγονται τα ποντίκια.
Τα ποντίκια ανήκουν στην οικογένεια Muridae, όπου κατατάσσεται το γένος Mus.
Κυριότερα είδη ποντικιών είναι οι επίμυες Rattus norvegicus (Νορβηγικός Αρουραίος ή μεγαλοεπίμυς) ,ο Rattus rattus (Καστανός Αρουραίος ή μικροεπίμυς) και το οικιακό ποντίκι Mus musculus.
Και τα τρία είδη είναι ιδιαίτερα διαδεδομένα στην Ελλάδα.


Παρακολούθηση: Η οργάνωση και εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου προγράμματος διαχείρισης τρωκτικών, ακολουθεί ορισμένα στάδια ενεργειών, τα οποία επιγραμματικά είναι:
 

Έρευνα του χώρου: Τα τρωκτικά χρειάζονται νερό, τροφή, κατάλυμα (φωλιά) και σχετική ησυχία. Η έρευνα του χώρου λοιπόν προσανατολίζεται στα κύρια σημεία που προσφέρουν αυτές τις συνθήκες. Με την έρευνα οι εστίες, φωλιές, διαδρομές αποτυπώνονται σε σχεδιάγραμμα.

Ταυτοποίηση των ειδών - Έκταση προσβολής.
Ερευνώντας αυτά τα σημεία, μετά από την προσεκτική παρατήρηση (περιττώματα, ίχνη ποδών, διαδρομές κ.λ.π.) αφ’ενός, και μετά από τη χρήση διαφόρων μέσων ελέγχου παρουσίας (σκόνης ανίχνευσης, παγίδων κόλλας, μηχανικών παγίδων κ.λ.π.) αφ’ετέρου, ταυτοποιούνται (προσδιορίζονται) τα είδη που ενδημούν στον χώρο και η έκταση της προσβολής. Η παρακολούθηση θα πρέπει να λαμβάνει χώρα σε τακτά χρονικά διαστήματα για την επισήμανση της παρουσίας των συμβιωτικών τρωκτικών.

 

Αντιμετώπιση: Για την καταπολέμηση των ποντικών και αρουραίων χρησιμοποιούνται εγκεκριμένοι δολωματικοί σταθμοί ασφαλείας που τοποθετούνται στα σημεία – ζώνες που έχουν αποτυπωθεί στον χώρο, με ειδική σήμανση προειδοποίησης, ενημέρωσης (προϊόν και αντίδοτο) και απογραφής ευρημάτων ακριβώς στο σημείο τοποθέτησής τους.

 

 

 

Στους δολωματικούς σταθμούς τοποθετούνται εγκεκριμένα τρωκτικοκτόνα δολώματα τα οποία είναι αντιπηκτικές ουσίες υποξείας τοξικότητας που ενεργούν στο αίμα (στον κύκλο προθρομβίνης). Τα τρωκτικοκτόνα αυτά δολώματα κυκλοφορούν σε μορφή κύβων (κηρωδών ή όχι), πάστας, συμπήκτων (pellets, γαριδάκια), αλεσμένων δημητριακών, σπόρων και σκόνης.
Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται όταν εφαρμόζεται πρόγραμμα καταπολέμησης των συμβιωτικών τρωκτικών σε βιομηχανίες τροφίμων όπου εντός των αποθηκών και στον χώρο παραγωγής παίρνονται μόνο μέτρα ελέγχου παρουσίας (π.χ. μηχανικές παγίδες πολλαπλών συλλήψεων), καθώς δεν επιτρέπεται η χρήση αντιπηκτικών.


Παγίδα με κολλώδη επιφάνεια

 

Πρόληψη: Δεν θα πρέπει να υπάρχουν ανοίγματα (π.χ. ανοιχτά παράθυρα και πόρτες, ανοιχτές αποχετεύσεις, τρύπες στους τοίχους). Δίδεται ιδιαίτερη σημασία στην καθαριότητα του χώρου (π.χ. απομάκρυνση σκουπιδιών και πηγών τροφής) και σε μεγάλους εξωτερικούς χώρους (κήποι, χωράφια) εφαρμόζεται ζιζανιοκτονία. Παρτέρια σε επαφή με τους εξωτερικούς τοίχους εργοστασίων και συναφών εγκαταστάσεων θα πρέπει να αποφεύγονται.

 

R. norvegicus


http://www.mammalogy.org/rattus-norvegic 1

Το είδος αυτό γεννά 8-12 νεογνά ανά γέννα, τα οποία είναι επιδεκτικά γονιμοποίησης μετά από 2 με 3 μήνες, συχνά και νωρίτερα. Κατά μέσο όρο το θηλυκό γεννά 7 φορές ανά έτος, με διάρκεια ζωής που μπορεί να ξεπεράσει και τους 12 μήνες. Έχει μεγάλο εύρωστο σώμα, με τρίχωμα καφετί, ελαφρώς μαύρο στο άνω μέρος και γκρίζο προς κιτρινόλευκο στο κάτω μέρος. Ο μέσος όρος σωματικού βάρους για τα ενήλικα είναι 300 γραμμάρια και το μήκος του σώματός του κυμαίνεται από 19 έως 25cm. Γενικά, κινείται σε ακτίνα 15-30m από τη φωλιά.

 

R. rattus


https://www.darwinfoundation.org/en/data 1

Το είδος αυτό γεννά 6-10 νεογνά ανά γέννα, με διάρκεια «ωρίμανσης» αντίστοιχη με αυτή του R. norvegicus.Το θηλυκό γεννά 6 φορές ανά έτος και η διάρκεια ζωής του είδους είναι παρόμοια με αυτή του R. norvegicus. Έχει μικρότερο σώμα από το R. norvegicus, με τρίχωμα γρίζο προς μαύρο. Ο μέσος όρος σωματικού βάρους ενήλικα είναι 200 γραμμάρια και το μήκος σώματος 15-22cm. Έχει μεγάλη ακτίνα δράσης που κυμαίνεται από 15-30m από την φωλιά.


 

M. musculus


https://en.wikipedia.org/wiki/House_mous%201

Γεννά 5-6 νεογνά ανά γέννα, με διάρκεια «ωρίμανσης» 1 με 2 μήνες. Το θηλυκό γεννά 8 φορές ανά έτος και η διάρκεια ζωής για το είδος αυτό είναι 9-12 μήνες. Έχει λεπτό και μικρό σώμα, με τρίχωμα ανοικτό καφετί προς ανοικτό γκρίζο. Ο μέσος όρος σωματικού βάρους είναι 15 γραμμάρια και το μήκος σώματος 6-9cm. Έχει μικρή και εντοπισμένη ακτίνα δράσης που κυμαίνεται από 3-6m από την φωλιά.


Υγειονομική Σημασία
Πρόκειται για μια ομάδα θηλαστικών με τεράστια σημασία για τον άνθρωπο, η οποία ευθύνεται για μεγάλο αριθμό θανάτων. Εκτός από το Σύνδρομο Weil (λεπτοσπείρωση), πολλά είδη ποντικιών είναι δυνητικοί φορείς και άλλων σοβαρών ασθενειών, μεταξύ των οποίων είναι η σαλμονέλωση, η πανώλη, ο τυφοειδής πυρετός και ορισμένες μορφές εγκεφαλίτιδας. Προκαλούν επίσης σοβαρότατες μολύνσεις τροφίμων και αλλεργίες ενώ είναι φορείς παρασίτων όπως ακάρεων , νηματωδών, κεστωδών και εντόμων.
Εκτός από τις παραπάνω επιπτώσεις στη Δημόσια Υγεία, τα συμβιωτικά τρωκτικά προκαλούν σοβαρές καταστροφές και ζημιές σε ηλεκτρικές και κτιριακές εγκαταστάσεις. Τα τρωκτικά μπορεί να αποδειχθούν υπεύθυνα ακόμη και για πυρκαγιά σε εγκαταστάσεις.

Ακόμα, ο ρόλος του δολωματικού σταθμού είναι σημαντικός και θα πρέπει να αποτελείται από σκληρό πλαστικό που δεν περιέχει τοξικές ουσίες, να είναι ανθεκτικός στην υπεριώδη ακτινοβολία, να κλειδώνει ασφαλώς και να έχει εντός ειδικές θέσεις ασφαλούς στερέωσης του δολώματος για να αποφεύγεται η διασπορά του. Η περισυλλογή και καύση ή ταφή των πτωμάτων, καθώς επίσης και η περισυλλογή των υπολειμμάτων των χρησιμοποιηθέντων ή των προς αντικατάσταση δολωμάτων είναι απαραίτητες ενέργειες που πρέπει να γίνονται με σχολαστικότητα, επιμέλεια και με το νόμιμο τρόπο. Στο πλαίσιο αυτό, οι ελεύθερες κολλητικές επιφάνειες σε διάφορα σημεία της παραγωγής ή των αποθηκών δεν αποτελούν δόκιμη λύση καθώς συλλέγουν σκόνη και ξένα σώματα ενώ αν πιαστεί τρωκτικό, αυτό είναι πλήρως εκτεθειμένο και αποτελεί σοβαρό μικροβιολογικό κίνδυνο. Ακόμη χειρότερη επιλογή αποτελεί η χρήση τρωκτικοκτόνων δολωμάτων χύδην, τα οποία είναι βάσιμος χημικός κίνδυνος ενώ ταυτόχρονα απειλούν και ζώα μη στόχους.

 

Το σύστημα αποχέτευσης είναι το κατεξοχήν σημείο εισόδου των ποντικών και αρουραίων στο σπίτι μας. Εξέρχονται από τη λεκάνη της τουαλέτας ή ακόμα και από το σιφώνι της κουζίνας όπως βλέπετε στα φωτογραφίες ,προκαλώντας μεγάλες καταστροφές ειδικά αν το σπίτι δεν κατοικείται μόνιμα
Εδώ η τοποθέτηση δολωματικών σταθμών πέριξ του κτιρίου είναι αναγκαία. Αν δεν έχετε αρουραίους έξω, δεν θα έχετε και μέσα.