2761025511 6946551484 Κυπαρισσία
hero image
Facebook

 

GLADIUS PEST CONTROL
Απεντομώσεις & απολυμάσεις Κυπαρισσία

______

απολυμάνσεις

Τι είναι: Σύμφωνα με την υγειονομική διάταξη Υ1β/οικ.772 ΦΕΚ 961 τ. Β΄ 23-12-1994 «Κυκλοφορία απολυμαντικών χώρου» Απολύμανση ορίζεται η διαδικασία με την οποία επιτυγχάνεται η αδρανοποίηση ή καταστροφή των παθογόνων μικροοργανισμών. Αυτό γίνεται με χρήση απολυμαντικών –μικροβιοκτόνων διαλυμάτων κυρίως προϊόντων του χλωρίου.


Στην gladius pest control χρησιμοποιούμε εκνεφωτή fogger ώστε το απολυμαντικό διάλυμα να προσεγγίζει και να απολυμαίνει κάθε επιφάνεια που δεν θα μπορούσε να απολυμανθεί με τον κοινό ψεκαστήρα χαμηλής πίεσης.
Με την εκνέφωση επίσης αποφεύγουμε την υπερβολική διαβροχή του χώρου που θα μπορούσε να καταστρέψει ή να αλλοιώσει ευαίσθητα αντικείμενα.
Το προϊόν που κυρίως χρησιμοποιούμε είναι το Διοξείδιο του χλωρίου εγκεκριμένο από τις υπηρεσίες του κράτους.
Δεν ξεβάφει τις επιφάνειες και δεν προκαλεί προβλήματα στον άνθρωπο όταν γίνεται σωστή χρήση του.


Μετά το πέρας της απολύμανσης ο πελάτης παραλαμβάνει «πιστοποιητικό απολύμανσης».