2761025511 6946551484 Κυπαρισσία
Facebook

 

GLADIUS PEST CONTROL
Απεντομώσεις & απολυμάσεις Κυπαρρισία

______

καταπολέμιση ερπετών
 

Ερπετά (φίδια σαύρες κ.α.)

Τα φίδια προσεγγίζουν τους κατοικημένους χώρους κυρίως για αναζήτηση τροφής (πουλιά ,ποντίκια,αυγά),αναζήτηση καταφυγίου –κρυψώνας καθώς και για δροσιά και υγρασίας .

Από τα φίδια της Ελλάδας λίγα έχουν δηλητήριο και μόνο δυο είναι επικίνδυνα. Η οχιά και ο αστρίτης.

Μέτρα προστασίας
Πρέπει να κρατάμε τα χώρο γύρω από το σπίτι μας καθαρό εφαρμόζοντας ζιζανιοκτονία ή κοπή των χόρτων. Δεν πρέπει να υπάρχουν σημεία όπου τα φίδια βρίσκουν καταφύγιο, τρύπες ,σωλήνες ….Πρέπει όλες οι είσοδοι να είναι καλά κλεισμένες με σήτες. Παρόλα αυτά τα μέτρα, δεν αποκλείεται κάποιο τα φίδι να εισέλθει στο χώρο μας για κάποιον από τους προαναφερθέντες λόγους.

Για την κάλυψη αυτής της ανάγκης υπάρχου τα απωθητικά και οι παγίδες.

 

Σκευάσματα απωθητικά
Υπάρχει ποικιλία απωθητικών ουσιών και σκευασμάτων ,είτε σε υγρή μορφή ( ψεκάζονται πέριξ του χώρου) είτε σε στερεά μορφή (κόκκους) οι οποίοι διασπείρονται γύρω από την περιοχή που θέλουμε να προστατεύσουμε.
Υπάρχουν επίσης και δοχεία που εκπέμπουν απωθητικές οσμές και καλύπτουν κάποια τετραγωνικά μέτρα περιμετρικά.
Φιδοπαγίδες είναι κατασκευές που περιέχουν ελκυστική ουσία κα κολλώδη επιφάνεια και μπορούν να παγιδεύσουν το φίδι που θα εισέλθει σε αυτές .

Οι ίδιες μέθοδοι θεωρείται ότι λειτουργούν κα για τα υπόλοιπα ερπετά (σαύρες, σαμιαμίδια κτλ.)

 


 

Νυχτερίδες
 

Οι νυχτερίδες συνηθίζουν να φωλιάζουν στο εσωτερικό των κεραμοσμεπών εκμεταλλευόμενες τα κενά ανάμεσα στα κεραμίδια .Δημιουργούν πολυπληθείς αποικίες με αποτέλεσμα τη συσσώρευση κοπράνων (γκουανό) που αποτελεί εστία κακοσμίας κα μμ μόλυνσης. Η ίδια η οσμή των περιττωμάτων της νυχτερίδας αποτελεί ελκυστικό παράγοντα για άλλες νυχτερίδες. Ετσι ακόμα και μετά την εκδίωξη των νυχτερίδων από τη στέγη είναι πού πιθανόν να έχουμε νέα εγκατάσταση από νυχτερίδες που προελκυστήκαν από τη χαρακτηριστική μυρωδιά των περιττωμάτων


Στην GLADIUS PEST CONTROL εφαρμόζουμε μια δοκιμασμένη μέθοδο εκδίωξης με εγκατάσταση δικτύων που επιτρέπουν την έξοδο αλλά όχι την είσοδο των νυχτερίδων. Μετά από αυτή την διαδικασία πρέπει ο ιδιοκτήτης να φροντίσει για την φραγή με πολυουραιθάνη όλων των εισόδων ή να γίνει μόνιμη εγκατάσταση ενός διακριτικού διχτυού που απαγορεύει την εκ νέου κατάληψη του χώρου από τις νυχτερίδες.
Σημειωτέον οι νυχτερίδες είναι φορείς λύσσας αλλά κα άλλων πολύ σοβαρών ασθενειών και πρέπει να αποφεύγεται η επαφή.

 

Μετά την απομάκρυνση των νυχτερίδων πρέπει να γίνει ενδελεχής σφράγση των οπών εισόδου που είναι κυρίων τα ανοίγματα των κεραμιδιών περιμετρικά της στέγης.